nrrt.net
当前位置:首页 >> 黔之驴原文 翻译 >>

黔之驴原文 翻译

原文: 黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神。蔽林间窥之,稍出近之,慭慭然,莫相知。 他日,驴一鸣,虎大骇,远遁;以为且噬己也,甚恐。然往来视之,觉无异能者。益习其声,又近出前后,终不敢搏。...

《黔之驴》译文: 黔这个地方没有驴,有个喜好多事的人用船运载了一头驴进入(黔地)。运到后却没有用处,便把它放置山下。老虎见到它,一看原来是个巨大的动物,就把它当作了神奇的东西。于是隐藏在树林中偷偷地窥探它。老虎渐渐地走出来接近它...

字词解释 1.好事者:喜欢多事的人。 2.船载以入:用船载运(驴)进黔。船,这里指用船的意思。以,连词,相当于“而”,表修饰。 3.至:到。 4.则:表转折,却。 5.之:代词,代驴。 6.庞然大物:(虎觉得驴是)巨大的动物。庞然,巨大的样子。然...

全文翻译 黔这个地方本来没有驴子,有一个喜欢多事的人用船运载(一头驴)进入(黔地),运到之后却没有什么用处,就把它放置在山脚下,老虎看到它,是个巨大的动物,把它当做神。(老虎)躲藏在树林里偷偷看它。渐渐地出来接近它,小心谨慎,不...

柳宗元《黔之驴》=Liǔ Zōngyuán, "Donkey of Qián" : Qian (name of a place) has no donkey. There is one busybody has shipped a donkey to Qian (Guizhou). After shipment, it was realized that the donkey has no use there. So the donk...

柳宗元 《黔之驴》 原文 黔无驴,有好事者船载以入。至则无可用,放之山下。虎见之,庞然大物也,以为神,蔽林间窥之。稍出近之,慭慭然,莫相知。 他日,驴一鸣,虎大骇,远遁;以为且噬已也,甚恐。然往来视之,觉无异能者;益习其声,又近出...

黔这个地方本来没有驴,有一个喜欢多事的人用船将驴装运进入黔,运完以后却没有什么用处,就把它放置在山脚下,老虎看它是个巨大强壮的动物,就把它当做神灵,躲在树林里偷偷观察它,(过了一会)老虎渐渐得靠近它,一副小心谨慎的样子,不知道...

黔这个地方没有驴子,有个喜好多事的人用船运载了一头驴进入黔地。运到后却没有什么用处,便把它放置在山下。老虎见到它,(一看)(原来)是个巨大的动物,就把它当作了神。于是隐藏在树林中偷偷地窥探它。老虎渐渐地走出来接近它,很小心谨慎...

老虎又渐渐靠近驴,不断碰撞、倚靠、冲击、冒犯驴。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nrrt.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com